Nech podnikáte v akejkoľvek oblasti máme Vám čo povedať…

Integrácia Slovenskej republiky do širších hospodárskych štruktúr a rozširujúce sa možnosti vo svete obchodu kladú zvýšené nároky na kvalitu rozhodnutí riadiacich lídrov. Tí sa často potrebujú oprieť o hodnotné informácie a rady, ktoré mnoho ekonomických subjektov nie je schopných zabezpečiť z vlastných zdrojov.

Manažment spoločnosti LIONCONSULT s.r.o. má 20-ročné skúsenosti v oblasti ekonomického a účtovného poradenstva vrátane zabezpečenia komplexného servisu (audit, daňové a právne poradenstvo).

Dávame dôraz na dlhodobé partnerstvo s našimi klientmi a profesionalitu našich služieb.