Ekonomické poradenstvo

Ekonomické poradenstvo, ktoré poskytuje spoločnosť LIONCONSULT, s.r.o., sa vyprofilovalo do nasledovných produktov:

– produkt “Výkaz CASH-FLOW“– spracovanie výkazu cash flow, ktorý je povinnou súčasťou účtovnej závierky pre auditované firmy. Pokiaľ nemáte jednoduchý softvér, tak Vám spracovanie tohto výkazu bude trvať rádovo 2 až 3 dni. Vieme Vám ponúknuť promptné spracovanie tohto výkazu (obvykle do 24 hodín od doručenia komplexnej účtovnej závierky za daný rok).

– produkt “Finančná analýza” – spracovanie komplexnej finančno-ekonomickej analýzy firmy na základe hodnotenia minulosti a zhodnotenia aktuálneho stavu vrátane spracovania finančného plánu firmy

– produkt “Ekonomické poradenstvo” – podľa požiadaviek klienta v oblasti nákladového controllingu, transformácie obchodných spoločností (fúzie), revitalizácie firiem,  reštrukturalizácie úverového zaťaženia spoločností, v oblasti poradenstva pre firmy v konkurze

– produkt “Odvetvová analýza” – spracovanie komplexnej analýzy odvetvia, trhovej situácie a postavenia firmy na trhu

– produkt “Podnikateľský zámer” – spracovanie komplexného podnikateľského zámeru vrátane finančnej analýzy, analýzy odvetvia, finančného plánu, ucelenej SWOT analýzy firmy, investičný podnikateľský zámer

– produkt “Úver” – zastúpenie firiem v procese žiadosti o úver vo vzťahu k finančným ústavom od prvého kontaktu až po čerpanie úveru

 

Referencie ekonomické poradenstvo – ako vzorové projekty vyberáme:

    „Transformácia firmy  na akciovú spoločnosť  vrátane účtovných a daňových dopadov“ so stanoviskom daňového poradcu a audítora (firma z TOP 15 slovenského obchodu)
    „Investičný podnikateľský zámer na prefinancovanie výstavby administratívnej budovy“ (firma z TOP 10 distribučných farmaceutických firiem)
    „Revitalizácia výrobnej spoločnosti vrátane analýzy rizikových oblastí firmy, nákladového a účtovného controllingu, návrhov na riešenie, finančného plánu firmy“ (firma z TOP 20 z odvetvia z oblasti potravinárskeho priemyslu)
    „Investičný podnikateľský zámer slovenskej výrobnej spoločnosti (výlučný výrobca a dodávateľ automobilových komponentov, celosvetová distribúcia) – výstavba výrobnej haly“- určený pre materskú firmu v Nemecku  a pre SAEF Slovensko, zauditovaný KPMG London a predkladaný so stanoviskom daňového poradcu a audítora
     „Reštrukturalizácia úveru a poradenstvo pre spoločnosť splátkového predaja, vrátane analýzy nulového bodu, nákladového controlingu, analýzy a hodnotenia kvality pohľadávok a návrhov na riešenie “
    „Fúzia slovenskej výrobnej spoločnosti s jej materskou firmou  vrátane návrhov na riešenie problémových aktív, účtovných, daňových a právnych dopadov transformácie, predkladaný  so stanoviskom daňového poradcu a audítora“
    Podnikateľský zámer obchodníka s poľnohospodárskymi komoditami, zameraný na prefinancovanie prevádzkového kapitálu
    Úverový projekt a finančný plán spoločnosti podnikajúcej v oblasti hoteliérstva vo Vysokých Tatrách s účtovným riešením jej fúzie s materskou firmou
    Dlhodobý finančný plán slovenského výrobcu piva a sladu, spracovaný pre holandského investora a nemeckú finančnú inštitúciu
    Úverový projekt výstavby mraziarenského skladu kapacitne jedinečného v SR