Publikačná činnosť

Manažment spoločnosti LIONCONSULT, s.r.o zvažuje prípravu nasledovných knižných publikácií:

„ Úverová analýza v procese úverovania banky“

„Finančná analýza žiadateľa o úver z pohľadu úverového analytika“

„Význam finančnej analýzy v jednoduchom účtovníctve + software“